Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 
Rekisterinpitäjä
Turvallisuuspalvelut Salminen
Särkiniementie 3
00210 Helsinki
puh: +358447129246
www.turvapalvelut.net
 
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Matti Salminen
Särkiniementie 3
00210 Helsinki
puh: +358447129246
info@turvapalvelut.net
 
Rekisterin nimi
Turvapalvelut Salmisen asiakas- ja markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt). 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Analysointiin ja profilointiin Turvapalvelut Salmisen markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen.
 
Rekisteröitävät tiedot
 
Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:
 
Nimi ja asema
Yritys
LY-tunnus
Käynti- ja postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
 
Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
Analyysi ja profiilitiedot
Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta.
 
Turvapalvelut Salmisen asiakas- ja markkinointirekisteri 
 
Turvapalvelut Salminen (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”) ylläpitää ja hallinnoi seuraavaa rekisteriä, jossa säilytetään jäsenneltyjä henkilötietoja sisältäviä tietojoukkoja.
 
Asiakas- ja markkinointirekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden, yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, sopimusvelvoitteiden, laskutuksen ja muun sellaisen toimen suorittamiseksi, johon rekisterinpitäjällä on oikeus, joko asiakkaan antaman suostumuksen, rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Rekisteriin tallennettavat henkilö- sekä muut tiedot saadaan ensisijaisesti henkilöiltä itseltään. Asiakkaalta saadaan tietoja muun muassa: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muissa vastaavissa tilanteissa, joissa asiakas suostumuksellaan (vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu) luovuttaa tietojaan. Näitä asiakkaan yritykselle antamia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tarjouksen tekemiseksi, sopimuksen laatimiseksi ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.
 
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. 
 
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain (523/1999) 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden (2) kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 
Tietojen poistaminen
 
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi, pois lukien sopimus- ja laskutustiedot, joita säilytetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Turvapalvelut Salminen palvelimella suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salanasanan käyttöä.
 
Kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.